Václav Kropáč: Ze sborníku 100 let sportu v Šatově 1923-2023

První sportovní spolky v Šatově vznikaly v souvislosti s rozvojem průmyslové výroby v obci na konci 19. století, kdy se rozvíjí keramická továrna Carla Schlimpa /1873/ a kruhová cihelna Thomase Grieblera /1898/. Do nich přicházeli z vnitrozemí čeští i němečtí dělníci, kteří se v Šatově usazovali i s rodinami vedle nebo u místních rakouských sedláků a sport jim také pomáhal při odpočinku a zábavě po těžké práci. V roku 1900 žilo v Šatově 168 Čechů a 2316 rakouských Němců, v roku 1921 již 691 Čechů a 1248 rakouských Němců.

V prvopočátcích provozovalo v obci původní rakousko-německé obyvatelstvo svůj oblíbený sport schlagballspiel, hru podobnou baseballu. V roku 1920 si založili místní Němci gymnastický spolek Deutscher Turnverein /DTV/. Jejich sportovištěm byl Sportplatz, vytěžené místo po bývalé Schüllerově cihelně směrem na Havraníky, kterou novodobě Češi nazývali jako Zmolu.

Po založení české školy v roku 1919, s příchodem učitele Josefa Dorotíka /Velké Karlovice, 1890 – Brno, 1965/ v květnu 1921 a postavením české školy s tělocvičnou k 7.10.1923 se postupně rozvíjí také tělocvičná činnost českého šatovského obyvatelstva.

Dne 22. července 1923 zakládá ředitel české školy Josef Dorotík Tělocvičnou jednotu Sokol Šatov jako gymnastický spolek, do kterého se přihlásilo 53 členů. Hlavní činností šatovského Sokola bylo cvičení a od roku 1924 se zúčastňoval místních, okresních, župních i celostátních sokolských sletů. Sokolové kopanou nerozvíjeli ani příliš neuznávali, a proto vzniká ve stejném období pro místní nadšence této sportovní novinky také společný česko-německý fotbalový klub, který nese název Hraničářský sportovní klub /HSK/ Viktoria Šatov nebo německy Grenzlersportklub Viktoria Schattau. V něm působili dle výpovědi pamětníků zaznamenaných ve sborníku Václava Kropáče 100 let sportu v Šatově 1923-2023 asi 4 Rakušané a většinou Češi.

Vedle DTV a českého Sokola působil v obci další český sportovní oddíl Federace dělnických tělocvičných jednot /FDTJ/, jako levicový odštěpek Sokola, který cvičí převážně na venkovním sportovišti na návsi Rochusplatz.

Před postavením české školy se cvičení a sportovní festivaly Sokolů odehrávaly na prostranství před vlakovým nádražím a keramickou továrnou nebo také v Kantýně, což byla restaurace naproti vlakovému nádraží. Občas jim propůjčila většinově německá obecní rada sál na bývalé radnici nebo Schillerův park /1905/ uprostřed obce, kde se většinou scházely rakouské spolky.

První fotbalové hřiště v Šatově vzniklo ve vytěženém prostoru vedle keramické továrny naproti vlakovému nádraží. Fotbalová klání se odehrávala také v Schillerově parku, ale po protestech obyvatel bylo Sokolům a fotbalistům v roku 1933 povoleno využití obecních luk vedle potoka Daníže za parním mlýnem rodiny Jakoba Timy. Toto sportoviště nese až do vybudování nového areálu v roku 1950 název Za mlýnem.

V roku 1935 se s rozvojem německého nacionalistického hnutí v Německu a Rakousku přenášejí tyto ideje také do Sudet a v Šatově dochází k rozchodu fotbalových Čechů a německých Rakušanů, když vzniká samostatný český fotbalový klub Hraničářský sportovní klub /HSK/ Keramika Šatov.

Na nejstarší fotce fotbalistů z roku 1937 jsou pamětníky popsáni někteří jeho hráči: František Švéda, Václav Málek, Alois Turek a bratři Josef, Rudolf a Robert Jelenovi. Mužstvo v té době nehrálo mistrovské soutěže a s příchodem německého wehrmachtu počátkem října 1938 a s úprkem Čechů z pohraničí končí jeho sportovní aktivita, podobný osud se nevyhnul místním Sokolům a FDTJ.

Tělocvičná jednota Sokol Šatov obnovuje svoji předválečnou činnost v srpnu roku 1945 s návratem českých uprchlých rodin z vnitrozemí a s příchodem nových osídlenců, podobný vývoj zaznamenal fotbalový HSK Keramika Šatov, který zastupuje při jednání s místní samosprávou nejdříve hospodský František Matula, později František Švéda, jako bývalý fotbalista a člen tehdejší Místní správní komise a od roku 1946 Místního národního výboru.

V roku 1946 a po odsunu místních rakouských Němců byly Sokolům přiděleny Místní správní komisí pozemky ke zřízení sokolovny a cvičiště. Duplicitně byly tyto pozemky o výměře 2,4 ha po scelování přiděleny také pro Místní národní výbor k vybudování velkého sportovního stadionu, tedy i pro hřiště fotbalistů. V roku 1947 si obě strany ve sporu o vlastnictví pozemky rozdělily na polovinu pro svoje plánované záměry, Sokol pro své cvičiště a sokolovnu a fotbalisté HSK Keramika na hřiště. Fotbalové hřiště tak bylo budováno v letech 1947-1950 na místě současného sportovního areálu, který v té době dostal jméno Národní stadion.

Všechny majetkové územní spory místních sportovců definitivně vyřešil únor 1948, kdy byl zahájen postupný převod práv a majetku Sokolů na stát. V roku 1948 vstoupil nejdříve HSK Keramika Šatov do Sokola, jako do jediné slibované celostátní sportovní organizace. Do roku 1952 však byla postupně po sovětském vzoru omezována činnost tohoto "buržoazního spolku" a následně byla jeho celostátní činnost zakázána, v některých místech republiky Sokol dále existoval, v Šatově však zanikl.

Původní majetek Sokola a Hraničářského sportovního klubu Keramika Šatov byl v roku 1953 převeden Revolučnímu odborovému hnutí /ROH/ Moravských keramických závodů, národní podnik Šatov. Při jednotlivých svazech ROH v republice byly vytvořeny Dobrovolné sportovní organizace /DSO/-Baník /hornictví, hutě, doly/, Spartak /těžké a všeobecné strojírenství/, Dynamo /doprava, energetika, spoje, státní statky a traktorové stanice/, Slavoj /potravinářský průmysl, místní hospodářství, státní obchod, výkup a spotřební družstva/, Slavie /školství a vědecké ústavy/, RH /příslušníci Sboru národní bezpečnosti a pohraniční stráže/, ATK /armádní sportovci/, Lokomotiva /železnice/, Slovan /veřejná správa, justice, zdravotnictví, sociální služby, umělecké a kulturní složky, tiskařský a knihařský průmysl, peněžnictví a pojišťovnictví/ a také DSO Tatran, který zastřešoval národní podniky z lesnictví, dřevoprůmyslu, papírenství a stavebnictví, tedy i keramického šatovského průmyslu. Tento komplikovaný systém DSO byl v roku 1955 ukončen, když všechny DSO byly sloučeny do jedné organizace Československého svazu tělesné výchovy a sportu /ČSTV/, jako řídícího sportovního orgánu.

V roku 1956 bylo převedeno vlastnické právo bývalého Sokola v rámci společensky sjednocené tělovýchovy na Tělovýchovnou jednotu Tatran Šatov, která pod sebe zařadila všechny druhy provozovaného sportu Sokola, včetně kopané HSK Keramika Šatov.

Poslední sokolský slet byl v roku 1948, poté byly sokolské slety přejmenovány na Celostátní spartakiády, později Československé spartakiády, které se konaly od roku 1955 v pravidelných pětiletých cyklech s výjimkou roku 1970, a to z důvodu okupace Československa v roku 1968 a obav z protestů obyvatelstva. Těchto cvičení se pravidelně zúčastňovali také cvičenci z TJ Tatran Šatov.

Po válce již vznikají vedle týmů kopané dospělých také první žákovské a dorostenecké soutěžní týmy, kam patřili především děti nových osídlenců ze Šatova, Havraníků a Hnanic – Josef Poděbradský /Polnička, 1930 - Šatov, 1989/, Petr Grecman /Polešovice, 1933 - Znojmo, 2022/ Ladislav Brada /Šatov, 1932 – Ostrava/, Josef Buček /Petrov, 1933 – Brno, 1991/ Jan Buček /Petrov, 1934 – Hnanice, 2011/, Josef Martínek /Petrov, 1938 – Znojmo, 1987/, František Martínek /Petrov, 1939/ Bedřich Novák /Bojanovice, 1936 - Šatov, 2007/ Josef Fafílek, Jiří Radosta, Roman Schumacher, František Anderle, Oldřich Novotný, Miroslav Košťál /Újezd Žďár n. Sázavou, 1940/, Štefan Matěj a další.

Prvním poválečným předsedou DSO Tatran byl od roku 1952 Ladislav Háva /Ostrovec 1922 - Šatov, 1922/, který byl mistrem údržby v keramické továrně. Ten se staral mj. o údržbu hrací plochy fotbalového hřiště, tehdy se škvárovým podkladem, navezeným ze strusky Poštorenských keramických závodů v Šatově.

DSO Tatran Šatov byl v roku 1954 poprvé přihlášen mezi 12 oddíly okresního přeboru v kopané / Rudá Hvězda Znojmo, Jiskra Keramika Znojmo, Dynamo STS Znojmo, Sokol Mikulovice, Sokol Únanov, Sokol Načeratice, Slavoj Znojmo, Drukov Jevišovice, Dynamo Borotice, Sokol Tasovice, Sokol Micmanice/, do další nižší okresní soutěže bylo zařazeno dalších 12 oddílů z okresu.

V týmu mužů hráli vedle již zmíněných mládežníků také Ladislav Háva, Miloš Švéda, Stanislav Peřinka /Šatov, 1925 – Šatov, 1987/, Adolf Peřinka /Šatov, 1929 – Šatov 2013/, Valtr Turek /Šatov 1922 – Šatov, 2014/, Jan Kogler /Hrabušice, 1929 – Šatov, 2009/, Jan Vajčner /Strážnice, 1925 – Hodonice, 2013/, Pavel Matéj /Nadlac, 1934 – Šatov, 1993/, František Rajnoha /Polešovice, 1929 – Šatov, 1991/, Haták /ředitel Keramiky/, Josef Diviš /Únanov, 1920 – Brno, 1986/, Oldřich Hlaváček /Boršice u Buchlovic, 1927 – Otrokovice, 2002/, František Jurák /Petrov, 1929 – Hnanice, 2002/, Zdeněk Doležal /Užhorod, 1928 – Ostrava, 2004/, Miroslav Langhammer /Slavkovice, 1930 – Šatov, 1993/, Josef Gavalec a další.

Z bouraných provozů v šatovské cihelně byly získány cihly, z nichž si Tatran postavil brigádnicky do roku 1957 také nové kabiny fotbalistů a tělocvičnu /dnešní hospoda na hřišti/, byla vybudována studna, která má své místo vedle pergoly před dnešním pohostinstvím. Do té doby byly kabiny /za bránou vpravo/a sociální zařízení /v horní části areálu/ provizorně dřevěné.

Od roku 1957 byl předsedou TJ Tatran Šatov Adolf Peřinka /Šatov, 1929 – Šatov, 2013/. S příchodem učitele Antonína Prycla /Dlouhá Brtnice, 1918 – Boskovice, 2000/na základní školu v roku 1958 se v tomto prostředí začínají rozvíjet nová sportovní odvětví – stolní tenis, volejbal a házená, z nichž se po roku 1960 tvoří nové oddíly v Tatranu, které vyvíjejí činnost až do roku 1992. Již od padesátých let působili v Šatově také atleti, k jejichž hlavním představitelům patřili v padesátých letech fotbalisté Josef Buček /Petrov, 1933 – Brno, 1991/ z Hnanic, který se věnoval středním tratím a přespolnímu běhu a krajskému hokeji v Sokolovi Znojmo a Petr Grecman /Polešovice 1933 – Znojmo, 2022/ jako skokan do výšky. Později v šedesátých letech to byli také Jiří Hübner /koule, disk/ a Jaroslav Hübner /střední tratě/, Pavel Texl /sprinty, dálka/ a Ladislav Chvíla /překážky/. Všichni jmenovaní atleti byli členy atletického oddílu Sokol Znojmo a někteří pokračovali i během studií na vysokých školách v Brně.

Fotbalisté se zlepšenými výkony a zařazováním talentovaných hráčů z řad příslušníků pohraniční stráže probojovali v sezóně 1962-63 ze III. třídy do okresního přeboru. Členy týmu byli tehdy Pavel Obšusta /Nadlac, 1938 – Šatov, 2022/, Ondřej Obšusta /Nadlac, 1941 – Šatov, 2005/, Emil Matuský /Unín, 1939 - Šatov, 2002/, Antonín Bulín /Šatov, 1940 – Šatov, 2011/, František Jurák, Miroslav Košťál, Petr Grecman, František Vavříček /Kunštát, 1935 – Šatov, 1986/a vojáci Ladislav Vala, Macko, Férenc Pataky, Reinhold Bialas /Pudlov, 1940 – Šatov, 2013/a další, trenérem byl Stanislav Peřinka /Šatov, 1925- Šatov, 1987/.

První šanci na postup do krajské soutěže měli fotbalisté v následující sezóně 1963-64, když skončili v OP druzí za Tasovicemi a následně v sezóně 1965-66, opět druzí za Tasovicemi. V týmu trenéra Jana Kratochvíly / Dubňany, 1916 – Šatov, 1976/, velitele na šatovské pohraniční rotě působili kromě zmíněných civilů vynikající hráči z řady pohraničníků-Aleš Přibyl /Jihlava/, Oldřich Nesvadba /Napajedla/, Zdeněk "Satan" Jelínek /Brno/, Oldřich Souček /Chrudim/, Zbyněk Indra /Šumperk/, Jozef Sučík /Karolinka/, Tomáš Sevelda /Znojmo/, Jiří Ides /Slatina/, Petr Moravec /Kroměříž/, Jan Stodůlka /Brno/ a Rudolf Ševčík /Trenčín/.

Předsedou TJ Tatran byl od roku 1965 důstojník na pohraniční rotě František Tobolka /Bačkovice, 1929 – Šatov, 2021/ a tajemníkem Miroslav Raab /Dobruška, 1937 – Šatov, 2019/.

V červenci 1966 byl brigádnickou činností členů Tatranu, a především pohraničníků rekonstruován sportovní areál, byla vybudována atletická dráha 400 m, zděné ochozy pro diváky, 2 hřiště na odbíjenou, hřiště na házenou, areál byl oplocen a postavena vchodová brána. Po slavnostním otevření se uskutečnil atletický mítink a přátelské utkání v kopané mezi Tatranem a rakouským týmem SC Lustenau.

Od roku 1968 byl předsedou TJ Tatran Josef Poděbradský /Polnička, 1930 – Šatov, 1989/, dřívější fotbalista, trenér mládeže a vedoucí státního statku ve Chvalovicích a vedoucí dopravy v Příměticích. Tajemníkem byl Jozef Saxa /Torysa, 1943 – Šatov, 2018/.

Koncem 60. let se do fotbalového týmu Tatranu probojovali místní mladíci František Braun /Šatov 1947 – Šatov, 1983/ a Karel Švéda /Šatov, 1947 – Šatov 2021/, kdyžoba působili v dorostu a na vojně v RH Znojmo, a to v divizi a krajském přeboru. Dalšími mladými hráči Tatranu byli odchovanci František Christl /Šatov 1948/, Jan Vystrčil /Šatov, 1948/, Václav Chylík /Šatov, 1948/ a Stanislav Pajda Peřinka /Šatov, 1949 – Šatov, 1995/ a vojáci jako Vlastimil Růt /Praha, 1947/, Stanislav Červinka /Brno,1948 - Šatov, 2021/, Gejza Pukkai, Drahomír Válek, Zdeněk Přikryl, Josef Rumpl, Miroslav Moravec /Oblekovice/ a další.

V roku 1970 se předsedou TJ Tatran Šatov stává učitel Ladislav Chvíla /Přímětice, 1943 – Šatov, 1985/ a tajemníkem Štefan Obšusta /Dešná, 1947 – Šatov, 2013/.

V sezóně 1971-72 posilují tým pohraničníci Gabriel Spoločník, Pavol Regec /Odorín/, Antonín Oulehla /Němčice na Hané/, Jozef Tomčík /Spišské Vlachy/, Štefan Štafura /Prešov/, Ladislav Korych /Praha/, Jozef Molnár /Michalovce/, Miroslav Kupčo /Doĺný Kubín/ a odchovanci Jan Peřinka /Šatov, 1952 – Šatov, 2019/ a Jiří Braun /Šatov, 1954 – Šatov, 2014/.

V roku 1974 se stává předsedou TJ Tatran Jozef Kučera /Zliechov-Gápeĺ, 1928 - Šatov, 2020/ a tajemníkem je Jozef Saxa, pokladníkem Štefan Obšusta.

V polovině 70. let hrají v dorosteneckém týmu Bedřich Novák, Jiří Horecký, Josef Diviš, Jiří Peřinka, Zdeněk Čermák, Jiří Pech, Karel Brázda, František Texl, Jan Fillo, Stanislav Kotlín, Jan Kochan a další.

V "A" týmu nastupují vojáci Miroslav Bravenec /Ostrožská Nová Ves/, Karel Ouda /Újezd u Brna/, Anton Poliček /Povážská Bystrica/, Pavol Droščák, Stanislav Balát, Vojtěch Lányi /Spišská Nová Ves/, Kouřil, Vlastimil Kubáň /Staré Město/, z civilů potom Stanislav Červinka /Brno, 1947 – Šatov, 2022/, Stanislav Peřinka Šatov, 1949 - Šatov, 1998/, Jan Peřinka /Šatov, 1952 – Šatov, 2019/, František Braun /Šatov, 1947 – Šatov, 1983/, Jiří Braun /Šatov, 1954 – Šatov, 2014/, Jan Vajčner /Šatov, 1950/, Ján Potočný /Slavošovce, 1953 – Šatov, 2014/, Jiří Kheil a další.

V květnu 1977 přijíždí na návštěvu okresu Nové Zámky na jihu Slovenska delegace funkcionářů Místních národních výborů z družebního okresu Znojmo. Předseda MNV Šatov Štefan Ondrejovič se domluvil s tajemníkem MNV a předsedou TJ Družstevník Semerovo Štefanem Rosenbergem na společném setkání zástupců obcí, zemědělských družstev a tělovýchovných jednot Šatova a Semerova.

To první se uskutečnilo 16.-17. července 1977 v Šatově a poté pokračovalo do konce osmdesátých let pravidelně střídavě v obou obcích. Potom se konala tato setkání a fotbalová utkání u příležitosti významných výročí, jako například v roce 2003 u příležitosti 80. let od založení Tatranu, v letech 1997, 2007 a 2022 u příležitosti 20., 30. a 45. výročí od založení přátelských setkání obcí, v roce 2013 u 90. let Tatranu nebo v roce 2023 u příležitosti 100 let od založení Tatranu.

Na konci sedmdesátých let jsou hráči "A" týmu Tatranu Bedřich Novák, František Vrba z Únanova, Jan Peřinka, František Christl, Jiří Braun, Ján Potočný, František Texl, František Braun, Luboš Melišík, Jiří Horecký, a vojáci Vojtěch Bartošák, Jan Prajza, Vilém Souček, Ivan Rink, Stanislav Vaculín, Tomek, Boťánek, Miroslav Matuščin, Luboš Rohovský, Slavomír Tuček, Jan Brožina, Jiří Kovář a další.

Mužstvo se většinou umísťuje do horní poloviny tabulky OP, bez ambicí na postup.

Počátkem 80. let dále přicházejí hráči Jiří Cileček, Petr Daniel, Jaroslav Pölderl, Ondřej Jančík, Ondřej Janečko, v roku 1983 pak Václav Kropáč, Milan Fehér, František Jurák, Karel Braun, Vladislav Beck, Jan Komár a vojáci Petr Zachar, Jaroslav Chovanec, Václav Novák, Ivo Diviš, Milan Esterka, Ján Holíč, Alois Smolík a další. Trenéry týmu jsou postupně Jozef Saxa, Karel Švéda a po sezóně 1980–81 František Christl a František Jurák.

V sezóně 1983-84 usiluje Tatran po dlouhých 20 letech opět o postup do I. B třídy, když končí ve skupině A OP druhý za Moravským Krumlovem, který poráží o přeborníka okresu vítěze skupiny B Hrušovany n. Jevišovkou.

Od poloviny 80. let dochází k postupnému poklesu výkonnosti "A" týmu Tatranu, končí trenér František Christl, zůstává František Jurák.

V roku 1987 nemá TJ Tatran po odstoupení předsedy Jozefa Kučery vedení, poté byl zvolen předsedou důstojník na pohraniční rotě Štefan Bence /Šatov, 1950 - Šatov, 2015/.

V roku 1989 přebírá funkci předsedy TJ Tatran aktivní hráč a důstojník pohraniční stráže Jiří Cileček /Hnanice, 1961/, k "A" týmu přichází trenér Josef Hovorka, když končí František Jurák.

Po roku 1989 a ukončením činnosti pohraniční stráže v Šatově se zastavuje pravidelný roční přísun mladých fotbalistů z řady pohraničníků v základní službě a začíná se projevovat dlouhodobě nedostatečná práce s místní mládeží, ochotné se věnovat fotbalu.

Také otevření hranic s Rakouskem a možnost místních fotbalistů odejít do zahraničí zdarma "za šilinkem" představuje významnou ztrátu hráčů, když odcházejí Bedřich Novák, František Jurák, Ondřej Janečko, Karel Braun nebo Matěj Papež. Končí také nejstarší hráči Petr Daniel, Jiří Braun, Jiří Horecký, Vladislav Beck, Ján Potočný, Ondřej Jančík, Miroslav Matuščin, Václav Kropáč nebo Milan Fehér.

Nový trenér "A" týmu Miroslav Matuščin začíná od sezóny 1991-92 stavět dorostence jako byli René Ženčuch, Patrik Kmotras, Květoslav Boháč, Zdeněk Peřinka, Miroslav Müller, Josef Šimeček, Petr Hulán, Jan Kříž, Jaroslav Čopf, Čeněk Texl, Marek Kohoutek a k nim zkušenější hráče jako Jiří Cileček, František Vrba, František Berka, Luboš Artim, Ladislav Chvíla, Petr Vavříček, Kamil Rous, místy stále nastupují Václav Kropáč a Milan Fehér. Nevyzrálý tým však postupně sestupuje až do nejnižší IV. třídy OP.

V roku 1994 vzniká nový výbor TJ Tatran ve složení: předseda Jan Peřinka /Šatov, 1952 – Šatov, 2019/, sekretář Ing. Václav Kropáč /Havraníky, 1956/, správce Miroslav Matuščin /Sidonie, 1959/ a do kontrolní komise Jozef Kučera /Zliechov Gápeĺ 1928 – Šatov, 2020/, Jan Medvěd /Nadlac, 1930 – Šatov, 2012/ a Rostislav Dudešek /Hnanice, 1961/.

V sezóně 1994-95 postupuje Tatran s trenérem Miroslavem Matuščinem do III. třídy OP.

Základní myšlenkou nového výboru Tatranu v roku 1994 bylo vytvořit postupnými kroky ze zanedbaného areálu solidní místo pro kopanou na výkonnostní úrovni a kulturní vyžití obyvatel obce. Jako první úkol bylo stanoveno vybudovat travnaté hřiště, opravit nevyhovující kabiny a sociální zařízení a upravit nevzhledné prostředí v areálu. S pracemi se začal na podzim roku 1994, když se podařilo zařadit budování travnaté plochy do akce MŠMT a ČSTV "Zelený trávník", kde jsme získali částku 300 tis. Kč. Další finanční podpora z obce, OTS Znojmo, soukromých sponzorů a Zemědělského družstva Šatov s poskytnutými mechanizačními prostředky a brigádnická činnost členů TJ Tatran měly rozhodující podíl na tom, že bylo vybudováno nejdříve náhradní hřiště "Za bývalou rotou" a s ním i to travnaté nové v hlavním areálu.

Nové travnaté hřiště bylo slavnostně otevřeno 3. srpna 1996, čímž se Tatran zařadil mezi tehdejší nejlepší trávníkáře na okrese Znojmo-Šanov /1977/, Hrádek a Dyjákovice /1978/, Slup /1981/, TJ Znojmo /1985 Husovy sady/, RH Znojmo /1985 ČAFC/, Nový Šaldorf /1991/, Tasovice /1992/, Jaroslavice /1993/, Miroslav a Moravský Krumlov /1994/.

V roku 1997 je realizována výstavba 2 tenisových antukových kurtů se studnou. Práce organizačně řídí Luboš Rohovský. Celkový rozpočet akce je 270 tis. Kč. Před kurty je vybudováno prosívkové hřiště na nohejbal.

Zlepšené materiální a finanční podmínky klubu včetně zkvalitnění tréninkového procesu se začínají postupně projevovat na sportovních výsledcích jak mládeže, tak týmu dospělých.

Vybudováním travnatého fotbalového hřiště, opravou zázemí, a hlavně vytvořením žákovských a dorosteneckých týmů a jejich pravidelným tréninkem se zvedá sportovní výkonnost Tatranu, když mladší a starší žáci Tatranu s trenéry Miroslavem Matuščinem a Rostislavem Halkocim postupují v roku 1997 z okresu do župní soutěže. V týmu mladších žáků jsou hráči Ondřej Šušlák, Zdeněk Matuščin, Viktor Kratochvíl, Miroslav Kohoutek, Ladislav Beck, Michal Pykal, Luboš Křišťál, Kamil Rous, Milan Žárský, Ladislav Pfeil, Filip Halkoci, Jiří Horecký, Vojtěch Štorek, Jiří Mašek, Jindřich Pavelka, Pavel Langhammer, Karel Šimek, Vlastimil Havlík, Robin Koza, Jiří Braun. Ve starších žácích s trenérem Štefanem Darvašem potom Jiří Varga, Jan Cileček, Štěpán Kropáč, Jan Krejčí, Milan Kurta, Jan Koza, František Klučka, Luboš Rohovský, Jiří Rohovský, Petr Loder, Pavel Kříž, Štefan Darvaš, David Koza, Aleš Pykal.

V sezóně 1997-98 Tatran postupuje s trenérem Jozefem Saxou těsně před druhými Blížkovicemi do OP. Tým tvořili hráči: Miroslav Koch /TJ Znojmo/, René Ženčúch, Luboš Artim, Zdeněk Peřinka, Patrik Kmotras, Josef Šimeček, Martin Šmudla a Robin Hricko /Sokol Konice/, Jiří Cileček, František Vrba, David Zavadil /SKP Znojmo/, Čeněk Texl, Jaroslav Pisca /Sokol Šanov/, František Berka, Jaroslav Čopf, Dušan Kovalský /TJ Chvalovice/.

Po pěti kolech podzimu v sezóně 1998-99 přichází k "A" týmu místo Jozefa Saxy trenér Pavel Sláma, vedoucím mužstva je Václav Kropáč, do jarní části je Pavel Sláma odvolán a k týmu přichází od dorostu trenér Luboš Rohovský, vedoucím mužstva zůstává Václav Kropáč.

V roku 1999 vzniká ve spolupráci Jana Valy /ViVa Praha s.r.o./, Pavla Landy /MoHiLa Liberec s.r.o./, Znovínu Znojmo a.s., Cyklo Kučera Znojmo s.r.o., městysu Šatov a TJ Tatran Šatov nový cykloturistický projekt Vinařská 50 Author Znovín cup, což je závod na 50 km v terénu na trase Národního parku Podyjí a jeho okolními obcemi Šatov, Chvalovice, Nový Šaldorf, Konice, Popice, Havraníky, Hnanice, Mitterretzbach, Unterretzbach, Šatov.

V sezóně 1999-2000 se stávají dorostenci Tatranu s trenérem Jozefem Saxou přeborníky OP, když ve Slupi porážejí Višňovou na penalty po výsledku utkání 1:1.

Hráči tohoto týmu jsou Jiří Varga a Pavel Juhaňák, Viktor Indrych, Milan Kopečný, Jindřich a Vojtěch Štorkovi, Martin Nesnídal, Pavel Kříž, Michal Frlaus, Milan Kurta, Martin Novotný, Luboš Rohovský, David a Jan Kozovi, Lukáš Vala, Luboš Malačka, Štěpán Kropáč.

Od sezóny 2001-02 se "A" tým opakovaně pokouší s trenéry Miroslavem Matuščinem a Lubošem Rohovským o postup do 1. B třídy, když končí třetí za Horními Kounicemi a Práčemi, v sezóně 2002-03 třetí za Hatěmi a Hostěradicemi, v sezóně 2003-04 druhý za MR Znojmo, až v sezóně 2004-05 se podaří historický postup do 1.B třídy před druhou Višňovou.

Postup vybojovali hráči: Jan Alexa /1. SC Znojmo/, Pavel Moler, René Ženčúch, František Vrba, Libor Procházka /hostování Jevišovice/, Martin Nesnídal, Miroslav Müller, Zdeněk Peřinka, Luboš a Jiří Rohovští, Vojtěch a Jindřich Štorkovi, Pavel Kříž, Luboš Artim, František Berka, Luboš Křišťál.

V sezóně 2005-06 je po podzimu "A" tým na skvělém 1. místě I. B třídy skupiny B. Velkým oživením byl příchod Lukáše Kaliny z MR Oblekovice, který svým dravým stylem a střeleckým uměním strhává další hráče k výborným výkonům, kdy se daří střelecky Jindrovi Štorkovi / 16 gólů /. Tým dorostu vede současně s "A" týmem Miroslav Matuščin, žáky a přípravku Bedřich Novák a Jan Kogler.

Před jarní částí a zimním soustředěním na Malé Morávce odchází z mužstva Kalina a z hostování v dorostu 1. SC Znojmo se vrací odchovanec Jaroslav Křišťál a dále z Jevišovic /1.A / přestupuje Libor Procházka, z Jaroslavic přichází na hostování Aleš Opatřil. Mužstvo dlouho soutěž ve svém prvním ročníku vede, ale 5 kol před koncem pozici ztrácí. Soutěž nedohrává pro zranění opora zadních řad Jiří Nehybka, z týmu se vytrácí duch, lehkost a nadšení, kterým hráči v minulém roce tolik překvapovali soupeře. Sen o postupu do 1. A třídy se rozplývá do ztracena. Před koncem sezóny oznamují trenéři Matuščin a Rohovský odstoupení z funkce, tým končí na 3. místě tabulky 1.B s minimální ztrátou na postupující Moravskou Slavii Brno, se kterou má vzájemný poměr utkání 0:1, 0:1.

2006-07

Do sezóny 2006/2007 je do funkce trenéra "A" týmu angažován Stanislav Šalomon, bývalý hráč RH Znojmo, vedoucím mužstva je Milan Fehér, kterého po pěti kolech střídá Jan Peřinka. Po podzimu je vidět, že mužstvo hledá svou tvář. Po vyloučení střelce Jardy Křišťála, zranění Miroslava Müllera a Zdeňka Peřinky, absenci hráčů Jiřího a Luboše Rohovských a Jana Kozy jsou do týmu zařazováni nezkušení dorostenci Matuščin Zdeněk, Machovský Karel, Křišťál Luboš a Bělák Michal. Hledáním nejlepšího místa pro hráče není nalezen potřebný herní styl, a proto je mužstvo v polovině sezóny se sedmi body na předposledním místě. Tým dorostu vede v OP sekretář Václav Kropáč, žáky Bedřich Novák, přípravku Miroslav Matuščin.

Po zimní přípravě v okolí Hnanic a sérii přípravných zápasů se A mužstvo dostalo do solidního herního výkonu. Do týmu se vrací po zranění a odmlce David Koza, který vyztužuje obranu. Po jarních výkonech se mužstvo odpoutává od sestupových pozic a umísťuje se po protrápeném podzimu a výrazném zlepšení na jaře na osmém místě před Únanovem a Višňovou za druhými Dobšicemi.

2007-08

Vedení "A" týmu zůstává v nezměněné podobě – Stanislav Šalomon, Jan Peřinka. U dorostu nastupuje dvojice Václav Grossmann, Josef Ženčúch, u žáků zůstává Bedřich Novák. Vstup do sezóny se "A" týmu nezdařil i přes dobrou letní přípravu a výsledky s mužstvy z vyšších soutěží – 1.SC Znojmo B a Miroslaví. Jako velká hráčská ztráta se začíná projevovat odchod střelce Jardy Křišťála na hostování do Inzertexpresu Znojmo a ukončení činnosti bratrů Rohovských. Po úvodním vítězném zápase ve Vojkovicích 3:1 přichází série 4 proher a 3 remíz s celkovým skóre 8:20. Velkým handicapem pro tým bylo zranění brankáře Jana Alexy v druhém utkání podzimu doma s Únanovem 0:4. Alternativní náhrady brankáře během podzimu – Marcel Gestinger z Interu Havraníky, René Ženčúch a posléze Zdeněk Polášek /hostování z Inzertexpresu/ se ukázaly jako nevyhovující a byly jednou z příčin nespokojenosti s prací zbylých členů výboru a vedení týmu. Po osmém podzimním kole doma se Starým Lískovcem 1:1 dochází k odvolání trenéra Stanislava Šalomona a odstoupení vedoucího mužstva Jana Peřinky. V dalších pěti zápasech hráči vyžádaný trenér Miroslav Matuščin a vedoucí mužstva Jindřich Štorek dosahují s mužstvem 1 remízy a 4 proher se skórem 9:20. Po podzimu je tak mužstvo na nelichotivém posledním místě 1.B sk. B se sedmi body a skórem 17:40. Dorost i žáci se umisťují ve spodní polovině tabulek OP.

Je dobudováno osvětlení treninkové prosívkové plochy.

Jaro 2008

Na začátku zimní přípravy je hlavním požadavkem doplnit "A" tým, přicházejí tak Norbert Machát /hostování Pavlice/, Michal Samaš /hostování Chvalovice/, Jaroslav Křišťál /návrat z Inzertexpresu/, Martin Šuhajda /přestup z Únanova/ a Ladislav Bárta z Tasovic. Do týmu se opětovně zapojují Libor Procházka / po těžkém úrazu / dále Luboš Rohovský, Luboš Artim a Martin Nesnídal. Výrazně posílené mužstvo si dává předsevzetí získat 25 jarních bodů a zachránit se v soutěži. Po problémech s herním projevem na podzim a odstupováním funkcionářů v průběhu roku je téměř nefunkční výbor a kontrolní komise Tatranu a je zřejmé, že nelze čekat do příštího roku na řádné volby. Na členské schůzi v únoru je rozhodnuto svolat mimořádnou volební členskou schůzi. Na té již nekandiduje po 14 letech do funkce předsedy Tatranu Jan Peřinka. Statutárními zástupci jsou zvoleni předseda Luboš Rohovský a sekretář Václav Kropáč, členy pak Miroslav Matuščin, Halkoci Rostislav, Berka František, Šuhajda Martin a Slabý Jaroslav. Do kontrolní komise předseda Jozef Saxa, Štorek Jindřich st. a Miroslav Vrba. Od prvního jarního zápasu v Únanově /4:4/ se týmu zjevně daří a v posledním utkání jara doma s Vojkovicemi /3:2/ se s jarní bilancí 25 bodů a skóre 36:19 /celkově 32 bodů a 53:59/ tým zachraňuje v 1.B třídě. Je to na úkor mužstva Hodonína ze skupiny C, který je při vzájemném srovnání horší o 1 rozdílový gól. Tomu se říká dodržet předsevzetí!!! U mužstva žáků a přípravky končí v létě dlouholetý trenér Novák Bedřich. Týmy přebírají Halkoci Rostislav a Jaroslav Pisca. U dorostu pokračuje Václav Grossman s asistencí Rostislava Halkociho.

V areálu je dobudován přívod vody k zavlažování a síťové zábrany za spodní brankou.

2008/2009

V letní přestávce je získán na přestup z Pavlic brankář Norbert Machát a z Chvalovic na roční hostování Michal Samaš. Tým dále doplňuje veterán Halkoci Rostislav a navrátilec z dobšického dorostu Robin Koza. Tím je udržena hráčská základna z "jarní jízdy". Na hostování do Jaroslavic odchází dlouholetá opora František Vrba a do Štítar Pavel Moler. Do ročníku 2008/2009 je přihlášeno "B" mužstvo s cílem rozšíření hráčské základny řadou příchozích hráčů a odchovanců. Po podzimu je "A" tým s 15 body a skóre 28:14 těsně nad sestupovým pásmem především díky posledním 5 utkáním, kdy došlo ke zbytečným ztrátám. V jarních zápasech chybí týmu střelec typu Jardy Křišťála z doby před rokem. Sám Křišťál dlouhodobě laboruje s onemocněním a výrazně schází také zraněný stoper David Koza. Tým ztrácí několik dobrých zápasů a trápí se jak v obraně, tak v koncovce. Na konci ročníku se opakuje situace před rokem, kdy Tatran bojuje o udržení v soutěži v posledním domácím utkání, tentokráte s nováčkem z Jaroslavic. Ve vyrovnaném utkání hrajeme ve druhé půli o deseti po vyloučení a díky trestnému kopu Zdeňka Peřinky a teči Michala Samaše z 88. min. vítězíme 1:0. Ze soutěže nakonec sestupuje mj. Únanov a do 1.A třídy postupuje Baník Zbýšov. Celkový úspěch Tatranu v tomto ročníku završuje B tým Jiřího Cilečka svým postupem do III. třídy a přípravka pod vedením Jardy Piscy vítězstvím ve své skupině okresní soutěže a postupem do OP.

2009/2010

Do týmu přichází Roman Barták a Štefan Darvaš na přestup z Únanova, Lumír Eliáš na hostování z IE Znojmo, Vlastimil Hejda na přestup z Interu Havraníky a z dorostu Pavel Frlaus a Milan Kelo. Tatran končí na 8. místě. 1. B tř. sk. B.

2010/2011

Na podzim se výbor TJ Tatran Šatov přihlásí do výběrového řízení na investiční akce MŠMT v roce 2011 s plánovanou Výstavbou víceúčelového hřiště s umělým povrchem a rozpočtem 2 869 109 Kč. Projekt je schválen a ke konci roku 2011 ho realizuje firma Strabag a.s.

Trenérem "A" týmu se v této sezóně se stává Rostislav Halkoci, bývalý ligový hráč Baníku Ostrava a Zbrojovky Brno, který vypomáhá jako bývalý hráč z rakouského Retzu. Do týmu přichází Peter Samaš z Chvalovic.

2011/2012

Do mužstva přicházejí z 1. SC Znojmo Emil Pospíchal a Patrik Müller, dále Stanislav Horák, z dorostu František Berka ml. a Jan Dolák, a Luboš Křišťál se vrací z Práčí. Přípravku vedou trenéři Jaroslav Pisca, Tomáš Hlůšek a Luboš Artim, žáky Jaroslav Pisca a dorost František Berka.

Na podzim roku 2011 podává výbor TJ Tatran další investiční žádost na MŠMT pro rok 2012 s projektem Rehabilitace zázemí-novostavba sportovních šaten včetně sociálního zařízení, a to s rozpočtem 2 997 521 Kč.

Tatran končí na 5. místě, sestupují Práče a Jaroslavice.

2012/2013

Do "A" týmu přicházejí Daniel Mach z Dobšic, z dorostu 1. SC Znojmo se vrací Tomáš Artim, z Rakouska Martin Šmudla a z Chvalovic Miroslav Zemčík.

Na konci roku 2012 realizuje stavební firma Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o., Hodonice stavbu nových kabin a sociálního zařízení.

2013/2014

Dne 22. června 2013 se koná oslava 90. výročí založení TJ Tatran Šatov.

"A" tým trénuje František Berka, aktivní hráč, do mužstva přichází Jan Harašta z Modřic a Roman Šabaka z Chvalovic.

Do konce roku je realizován investiční projekt Úprava a oplocení náhradního travnatého hřiště, s rozpočtem 1. mil. Kč, který realizuje stavební firma Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o., Hodonice.

Ke konci sezóny nastupuje po 20 letech Václava Kropáče ve funkci statutárního zástupce a sekretáře TJ Tatran Ondřej Šinka.

2014/2015

Do "A" týmu přichází z Rakouska Petr Šuba, z 1. SC Znojmo Thanh Le Minh, z dorostu1.SC Znojmo Milan Křišťál a Lukáš Halkoci.

V této sezóně se zachraňuje Tatran těsně v posledním utkání se sestupujícím Zbýšovem 5:0.

2015/2016

U "A" týmu nastupuje trenér Jiří Hlávka z Vrbovce, do týmu přichází Štefan Czucz /Hostim/ a Pavel Frlaus /Moravan Lednice/, z Hatí Daniel Hlávka, Luděk Juhaňák z Jaroslavic, Martin Svatoš z Tasovic a Stanislav Juračka z Chvalovic.

Počátkem roku 2016 si dávají fotbalisté po 60 letech názvu TJ Tatran nový název Sportovní klub Tatran Šatov.

V sedmičlenném výboru končí Jaroslav Slabý a po 22 letech Václav Kropáč. Předsedou je zvolen Luboš Rohovský, sekretářem Ondřej Šinka, členy výboru Miroslav Matuščin, František Berka a Rostislav Halkoci.

2016/2017

K "A" týmu přichází trenér Karel Drábek z Dobšic, hráči Jan Uchytil, Tomáš Štajner a Ladislav Bárta z Chvalovic, Martin Zifčák z Hostimi, Jakub Vrbka z Horních Kounic, Adam Dúcký z Prosiměřic a z dorostu 1. SC Znojmo se vrací Jiří Kubejka a Tomáš Najnar.

V létě 2016 byla realizována firmou Závlahy Petr Machač, Nové Bránice investiční akce Centrální závlaha travnatého hřiště, s rozpočtem 315 tis. Kč.

2017/2018

Do "A" mužstva přicházejí hráči Karel Veselý z Tasovic, Jaroslav Slušný z Hostimi a Jaroslav Chaloupka z Chvalovic.

Sestava v 1. kole: Norbert Machát-Jaroslav Chaloupka, Bedřich Novák, Jaroslav Slušný, Patrik Müller-Karel Veselý, Pavel Frlaus, Ladislav Bárta, Jan Uchytil-Emil Pospíchal, Štefan Czucz. Ke střídání v A týmu a hráči B mužstva: Miroslav Zemčík, Tomáš Artim, Martin Nesnídal, Tomáš Štajner, Daniel Hlávka, Jan Matěj, Milan Křišťál, Pavel Kříž, František Vrba, Jakub Vrbka, Martin Šuhajda, Ladislav Pfeil, Roman Pevný, Marek Voznický, Tomáš Štěrba, Jiří Peřinka, Martin Soška, Petr Hlucháň, Fr. Berka ml., Marek Plocr, David Jordán, Michal Frlaus, Jiří Kubejka, Tomáš Najnar, Marcel Novák.

Od jarní části trénuje mužstvo Ladislav Stupka, vedoucím týmu je Václav Grossman, do mužů přichází Josef Vacula z Jevišovic, Jakub Kříž a z Interu Havraníky Tomáš Štěrba.

Na počátku roku 2018 se zužuje výbor SK Tatran na tři členy, končí František Berka a Rostislav Halkoci, zústávají předseda Luboš Rohovský, sekretář Ondřej Šinka a správce Miroslav Matuščin.

Nejlepším střelcem v krajských soutěžích v rámci Jihomoravského kraje se stává s 35 góly Štefan Czucz, SK Tatran končí na 6. místě v 1. B sk. B JmKFS.

2019/2020

Do "A" týmu přicházejí Dominik Peřinka z dorostu 1.SC Znojmo a Martin Kříž z Chvalovic.

V této sezóně se odehraje pouze 13 podzimních kol, jarní část je zrušena, a to z karanténních důvodů proti šířící se epidemii Covid 19. Žádné týmy nepostupují a nesestupují.

2020/2021

Sezóna končí opět nedohráním kvůli Covidu 19, "A" mužstvo má odehráno pouze 10 kol, trenér Ladislav Stupka má k dispozici v 1. utkání ve Střelicích hráče: Miroslav Langhammer-Dominik Peřinka, Bedřich Novák, Jan Uchytil, Sebastián Wild-Jakub Vrbka, Pavel Frlaus, Ladislav Bárta, Pavel Kříž-Štefan Czucz, Tomáš Artim. V 10 podzimních covidových kolech dále nastupují: Martin Kříž, Tomáš Štěrba, Stanislav Juračka, František Vrba, Roman Barták, Patrik Müller, Patrik Popp, Jakub Šlapanský, Vladimír Pfeil, Jaroslav Slušný, Martin Soška, Petr Soška, Michal Frlaus, Pavel Kello.

V utkání dne 13.9.2020 Višňové vs. Tatran 2:2, vstřelil Štefan Czucz svou 100. branku v mistrovských utkáních v dresu Tatranu.

V historických tabulkách se Štefan Czucz přiřadil k Petru Grecmanovi, který této kanonýrské hranice dosáhl v sezóně 1965-66.

Na členské schůzi SK Tatran je konstatováno, že členy klubu je 67 mužů, 1 žena, 10 dorostenců, 1 dorostenka, 5 žákyň a 43 žáků, tedy celkem 127 osob.

2021/2022

"A" tým trénuje Oldřich Helebrant, jeho asistentem je Jan Lattner, vedoucím mužstva Václav Grossman.

Do týmu přichází z Břežan Radek Bartl. "B" tým vede Miroslav Müller, žáky Vojtěch Fajkus z Tasovic, mladší přípravku Emil Pospíchal ml. a st. a Pavel Kříž.

Na jaře přicházejí do "A" týmu Tibor Ostrý z Miroslavi, Jakub Vávra, Petr Dítě z SK Obřany, a ze Štítar se vrací Robin Koza.

"A" tým končí již v plně odehrané sezóně na 5. místě 1. B sk. B, mladší přípravka postoupila do finále své třískupinové okresní soutěže, kde podlehla Miroslavi.

2022/2023

Po třicetileté činnosti ve funkci správce hřiště a kempu skončil ze zdravotních důvodů Miroslav Matuščin, jeho pozici zaujímají Miroslav Müller, Václav Grossman, Luboš Rohovský s manželkou Lenkou, na úklid kempu a praní dresů jsou přijaty Tetiana Zaichyk se sestrou.

"A" tým vede Jan Lattner s Patrikem Müllerem, do týmu přichází René Bartoš z Křižanovic, Jan Matěj po herní odmlce, Adam Polepil a Šimon Kurta z 1. SC Znojmo., Václav Stupár z Ořechova, na jaře přichází z Rakouska Lukáš Mičko.

V druhé polovině sezóny končí trenér Jan Lattner, "A" tým dohrává pod vedením Miroslava Müllera, "B" tým vede Petr Pokorný.

2023/2024

Novým trenérem "A" týmu se stává Libor Palička, přichází zpět z Miroslavi Radek Bartl a z Rakouska Zdeněk Mička, dále Jaroslav Chaloupka. K 1. utkání nastupuje sestava:

Adam Polepil-Dominik Peřinka, Bedřich Novák, Jaroslav Slušný, Jan Matěj-Lukáš Mičko, Radek Bártl, Zdeněk Mičko, Patrik Müller-Štefan Czucz, Martin Kříž. Na lavičce: Tomáš Artim, Pavel Kříž, Václav Stupár, Jaroslav Chaloupka, David Šrámek, Jakub Šlapanský.

Počátkem roku 2024 dochází ke změně vedení SK Tatran, ve funkci předsedy končí po 16 letech Luboš Rohovský, nový výbor má tyto členy: předseda Miroslav Müller, sekretářka Irena Rousová, pokladník Jiří Stehlík, členové Ladislav Stupka a Robert Hudec. kontrolní komise: předseda Zbyněk Jabůrek, členové Václav Grossman a Tomáš Štěrba, který se stává také správcem hřiště.